អំពី Javascript

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

ក្នុង​មេរៀន​នេះ យើង​នឹង​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​យល់​អំពី ៖

បម្រើបម្រាស់ Javascript

Javascript គឺ​ប្រើ​សំរាប់​បង្កើត​អន្តរកម្ម​ទៅ​ឲ្យ​គ្រប់​ផ្នែក​ទាំងអស់​នៃ​គេហទំព័រ ។ មិន​ត្រឹម​តែ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​គេហទំព័រ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ Javascript ត្រូវ​បាន​ប្រើ​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត ដូចជា ៖

កម្មវិធី តួនាទី
Adobe សរសេរ Extension និង Script
Unity សរសេរ​ដំណើរការ​របស់​ហ្គេម
NodeJS ជា​កូដ​បង្គោល សំរាប់​ធ្វើ​អ្វីៗ​គ្រប់​យ៉ាង

អ្នក​បង្កើត Javascript

Javascript ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ

  • សាជីវកម្ម​ទំនាក់ទំនង NetScape
  • មូលនិធិ Mozilla
  • សមាគមន៍​អន្តរជាតិ ECMA ។

កំណែទម្រង់ Javascript

ឈ្មោះ ឆ្នាំ
ECMAScript 1 1997
ECMAScript 2 1998
ECMAScript 3 1999
គ្មាន ECMAScript 4
ECMAScript 5 2009
ECMAScript 5.1 2011
ECMAScript 6 2015
ECMAScript 7 2016
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត