អំពី CSS

មេរៀន​នេះ មាន​ជា​វីដេអូ ។

មេរៀន​ជា​វីដេអូ

យើង​ស្វែង​យល់​អំពី ៖

បម្រើបម្រាស់ CSS

CSS មាន​នាទី​ផ្ដល់​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ទៅ​ឲ្យ​ទំព័រ​ទាំងមូល ។ ដោយ​ប្រើប្រាស់ CSS យើង​អាច​កំណត់​ទំហំ​អក្សរ ពណ៌​អក្សរ គម្លាត​អក្សរ កំណត់​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ គ្រប់​គ្រង​ប្លង់​នៃ​ទំព័រ ហើយ​ថែម​ទាំងអាច​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រូបរាង​ទំព័រ​ឲ្យ​ប្រែប្រួល​ទៅ​តាម​ទំហំ​ផ្សេងៗ​នៃ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​ប្រើប្រាស់​កំពុង​ប្រើ ។

អត្ថន័យ CSS

ពាក្យ​ពេញ​របស់ CSS គឺ Cascading Style Sheet ។

  • Cascading មាន​ន័យ​ថា ធ្លាក់​ពី​លើ​ចុះ​ក្រោម ដូច​ទឹក​ធ្លាក់ ។
  • Style Sheet សន្ទះ​សំរាប់​រចនា ។

អ្នក​បង្កើត CSS

CSS បង្កើត​ឡើង​ដោយ ៖

  • លោក Håkon Wium Lie
  • លោក Bert Bos
  • សមាគម World Wide Web: W3C ។

កំណែ​ទម្រង់ CSS

HTML ត្រូវ​បាន​កែ​ទម្រង់​ជាច្រើន​លើក​ច្រើន​សារ​រួច​មក​ហើយ ។

កំណែទម្រង់ ឆ្នាំ
CSS 1996
CSS 2 1998
CSS 3 1999
ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត