បេសកកម្ម

KHODE គឺ​ជា​កម្មវិធី​សិក្សា​ដ៏​តូច​មួយ តែ​ដំណើរការ​នូវ​បេសកកម្ម​ដ៏​ធំ​មួយ គឺ​ កម្មវិធី​សិក្សា​ឥតគិត​ថ្លៃ ជា​និរន្តរ សំរាប់​ប្រជាជន​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ។

មេរៀន និង​ឧបករណ៍​សិក្សា

KHODE នឹង​ផ្ដល់​ជូន​មេរៀន​ក្រោម​ទម្រង់​គ្រប់​ប្រភេទ ៖

ក្នុង​ការ​សិក្សា និង​សរសេរ​កូដ គឺ​មាន​ភាព​សាំញ៉ាំ​ណាស់ ។ ដូចនេះ KHODE នឹង​ចំណាយ​ពេល​បង្កើត​ឧបករណ៍​ជាច្រើន ដើម្បី​សំរួល​ដល់​ការ​សិក្សា​មួយ​នេះ ។

កម្មវិធី​សិក្សា

មិន​ត្រឹម​តែ​លើ​គេហទំព័រ KHODE តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ KHODE មាន​គម្រោង​ផ្ដល់​ជូន​ការ​សិក្សាលើ ៖

ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត