ឧបត្ថម្ភ

បើ​អ្នក​ស្រឡាញ់ និង​គាំទ្រ​កម្មវិធី​សិក្សា​មួយ​នេះ អ្នក​ក៏​អាច​ជួយ​ពួក​យើង​ក្នុង​ការ​ពង្រីក​វា​ឲ្យ​រីក​ធំធាត់​បាន​ដែរ ។ ដើម្បី​ជួយ​ពួក​យើង អ្នក​អាច

ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ឧបត្ថម្ភ​មក​កាន់​ពួក​យើង សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ពួក​យើង​តាម​រយៈ ៖

ទំព៏រ​ដើម កូដ វីដេអូ បញ្ជី ចែករំលែក បោះពុម្ភ ឡើង​លើ Facebook Google Plus Twitter មតិ ឧបត្ថម្ភ ទំនាក់ទំនង អាជ្ញាប័ណ្ឌ សិទ្ធ​អ្នក​និពន្ធ បិទ Khode Academy មុន បន្ទាប់ ប្ដូរ​ម៉ូត